• Cavitron DualSelect Dispensing System - G118
  • Cavitron Prophy-JET Air Polishing System - G122
  • Cavitron SPS Surface Mount Scaler - G98a
  • Cavitron SPS Ultrasonic Scaler - G119
  • Cavitron&reg BOBCAT® Pro - G130
  • Cavitron® BOBCAT® 25 KHz - G115
  • Cavitron® JET Plus™ - G132
  • Cavitron® JET with SPS™ - G120
  • Cavitron® Plus™ Scaler - G131
  • Cavitron® Select™ SPS™ 30K - G124
  • Cavitron® Select™ Scaler 25K - G121